Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD KSIĘGOWO–FINANSOWY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mrozowa 9, 30-969 Kraków, zwany dalej ZKF.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz świadczenia usług oferowanych przez ZKF na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom współdziałającym z ZKF na podstawie przepisów prawa lub umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Prowadzenie dalszej korespondencji w formie elektronicznej oznacza świadomą zgodę osoby której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praw jakie jej przysługują.